Pulsní diagnostika

Pulsní diagnostika Praha 8 Jana Buřilová

Pulsová či pulsní diagnostika je jednou ze součástí, spolu s akupunkturou a moxováním, tradiční čínské medicíny a je vhodným předchůdcem vlastní „akupunktury“ v evropském slova smyslu.

Touto metodou lze určit energetickou nerovnováhu na meridiánových drahách, kterých čínská medicína popisuje celkem dvanáct. Každá dráha má svůj řídící tělesný orgán, každá dráha náleží k jednomu z pěti elementů a k jednomu ze dvou prvků monády-jang nebo jin.

Z kvantity a kvality pulsu lidského těla lze určovat základní příčiny choroby, akutnosti či chronicity, dále pak lze určit i „pořadí závažnosti“ působících virů, bakterií či plísní na organismus a „hloubku jejich působení i jejich aktivitu v té určité hloubce“ (tj. energetické vrstvě).

Následná terapie vychází pak ze zjištěných nedostatků a přebytků a energií na jednotlivých drahách. Mimo vpichování jehel do akupunkturních bodů je možné použít i jiné metody. Já například používám akupresuru – silným tlakem konečky prstů ovlivňuji dráhy, nebo stimulem (akupres. přístroj) což především přináší úlevu od bolesti a posílení organismu.


 
Další služby:
tradiční masáž shiatsu masáž Lymfatická masáž Reflexní terapie